Muziekvereniging Wieringerwaard

Algemene voorwaarden

 
ARTIKEL 1 - Lesduur        
De individuele lessen duren 30 minuten. Groepslessen duren 30 minuten voor 2 leerlingen, 45 minuten voor 3 leerlingen en 60 minuten voor 4 leerlingen. Er bestaat de mogelijkheid om één keer per twee weken les te volgen.
 
ARTIKEL 2 - Lesvormen
Er worden individuele lessen en groepslessen aangeboden. Groepslessen worden aan maximaal 4 leerlingen gegeven, met uitzondering van de AMV-lessen.
 
ARTIKEL 3 - Afmelden les        
Als de leerling de les niet kan volgen, dient hij/zij, zo vroeg mogelijk van tevoren, afbericht te geven bij de docent. Als het echt niet eerder lukt te bellen, dan in ieder geval ons verenigingsgebouw "De Waert" bellen, telefoon 0224-221653.
 
ARTIKEL 4 - Leskalender
Er worden 35 lessen per schooljaar gegeven. Aan het begin van het jaar wordt een leskalender uitgegeven waar deze 35 lessen instaan. Globaal is het zo dat er in de maanden juli en augustus en tijdens de basisschoolvakanties geen lessen worden gegeven. Als de docenten les moeten laten uitvallen worden ze in de lesvrije weken ingehaald.

 

ARTIKEL 5 - Kosten bij afmelding door leerling
Leerlingen die niet aanwezig zijn (ook na afbericht) dienen de les wel te betalen.
 
ARTIKEL 6 - Kosten bij afmelding door docent
Als een docent(e) geen les kan geven, dan worden deze lessen op een ander moment in de lesvrije weken ingehaald. Als dit onmogelijk is, dan wordt het lesgeld van deze les(sen) aan het einde van het lesjaar teruggestort.
 
ARTIKEL 7 - Langdurig afmelden      
Indien een leerling voor langere periode geen les kan volgen, kunnen de betalingsverplichtingen voor deze lessen alleen opgeschort worden na toestemming en in overleg met bestuur en betreffende docent. Leerlingen zijn leden van de vereniging, contributies dienen dus altijd gewoon betaald worden, ook al worden de lessen tijdelijk opgeschort.
 
ARTIKEL 8 - Opzeggen

Uw inschrijving voor instrumentale les en/of zangles wordt jaarlijks zonder tegenbericht stilzwijgend verlengd. Tussentijds opzeggen is mogelijk met inachtnemeing van de opzegtermijn van één maand. De opzegging gaat in vanaf de 1e lesdag van de volgende maand. Opzeggen van muzieklessen doet u door een mail te sturen naar de ledenadministratie en de penningmeester. 

Actueel:

08-01: Steun ons door uw online inkopen te doen via sponsorkliks.

22-12: Kaarten Openingsconcert Jubileumjaar vanaf 2-2-19 te koop voor 5 euro.

15-12 Kuiper Sloopwerken, Wiba Autobanden en Autoservice Van der Waals zijn nieuw als adverteerders. Onze hartelijke dank!!

23-11 Domeinnaam www.jubileumwaard.nl geregistreerd voor jubileumjaar!

 

Agenda

Januari

wo 2: Start kaartverkoop Openingsconcert

za 26: Oud Papier ophalen

Februari '19

za 02: Openingsconcert 60-jarig Jubileumjaar in de Oude School en tevens START KAARTVERKOOP voor jubileumconcert 15/06

za 09: Tulpenactie (o.v.)

Maart ' 19

zo 10: Rommelmarkt

za 30: Oud papier ophalen & Feestavond FOUTE PARTY

Mei '19

za 25: Oud Papier ophalen

Juni '19

za 15: Jubileum Concert met Leona Philippo en projectzangkoor

 

Sponsors en subsidiegevers